BHV ADVOCATEN


Westzijde 154, 1506 EK Zaandam
telefoon 075 670 41 06   •   e-mail info@bhv-advocaten.nl

 

MfN MfN
vnja1 Jraa NORVA

 


OVER BHV

BHV advocaten is gevestigd in het hart van Zaandam en is gespecialiseerd
in familierecht, strafrecht en mediation.

Het kantoor is bewust kleinschalig, laagdrempelig en informeel. Juist
de rechtsgebieden waarop BHV advocaten zich richt vragen namelijk om
persoonlijke aandacht en betrokkenheid, omdat vertrouwen over en
weer in dit soort zaken centraal staat.

De vier advocaten van BHV staan zich erop voor altijd duidelijk te zijn over
wat mogelijk en haalbaar is en wat niet en staan u terzijde met advies,
begeleiding, procedures en waar mogelijk bemiddeling. Altijd op zoek
naar een maximaal resultaat, binnen de grenzen van het redelijke.

Ook wat het honorarium betreft staan helderheid en redelijkheid voorop.
Er wordt gewerkt volgens een vast uurtarief en als het nodig is wordt u
wegwijs gemaakt in de mogelijkheden een beroep op hen te doen via
de gefinancierde rechtsbijstand", oftewel 'pro deo'.

Op deze website kunt u nader kennismaken met de werkwijze van
het kantoor en natuurlijk met de BHV advocaten zelf:

mr. Mark- Jan Bouwman;
mr. Eugène van Hemert;
mr. Thijs Kapinga;
mr. Hans de Visser.

 


(JEUGD)STRAFRECHT


Het kan iedereen overkomen: verdacht worden van een strafbaar feit. Een hachelijke situatie waarin je vaak als eenling tegenover politie en justitie staat en waarbij de hulp van een advocaat meestal de enige uitweg is.

Verkeert u in zo'n situatie
dan kunt u (of uw familie) contact opnemen met: mr. Mark Jan Bouwman, mr. Hans de Visser of mr. Thijs Kapinga.

Zij staan garant voor een persoonlijke maar kordate aanpak en beschikken over kennis en ervaring in de verdediging van zaken op de volgende gebieden:

Drugszaken
Geweldszaken (mishandeling, moord /
doodslag, huiselijk geweld, overvallen)
Vermogensdelicten (diefstal, afpersing, oplichting)
Zedenstrafzaken
Verkeersstrafzaken
Overtreding van de wet wapens en munitie
  Het is een gegeven dat criminaliteit op jongere leeftijd zich steeds vaker voordoet en ook kinderen van 12 tot 18 jaar vervolgd kunnen worden voor een strafbaar feit. Dat gebeurt volgens het jeugdstrafrecht, dat in grote mate afwijkt van het gewone strafrecht. Behandeling van jeugdzaken vraagt dan ook niet alleen om pedagogisch inzicht en inlevingsvermogen, het vergt ook specifieke kennis.

Alle advocaten kunnen bogen op een ruime ervaring in het bijstaan van kinderen en hun familie, en zien in dit gebied een belangrijke specialisatie.
FAMILIERECHT EN ERFRECHT

Familierecht en erfrecht omvatten alle juridische aspecten die met menselijke relaties te maken hebben en heeft vaak betrekking op gebeurtenissen die diep in een leven in kunnen grijpen.

Omdat spanningen en emoties bij de betrokken partijen hoog op kunnen lopen, wordt van een goede advocaat uit de aard der zaak een grote communicatieve vaardigheid gevraagd. Dit maakt het tot een even boeiend als veeleisend vakgebied, waarin wij met name toegelegd hebben op:

alimentatiezaken (kinder- & partneralimentatie)
echtscheiding via mediation of procedure
verbreking geregistreerd partnerschap via mediation of procedure
verbreken samenleving via mediation of procedure
afwikkeling huwelijksvoorwaarden, boedelscheiding
boedelscheiding (bij gemeenschap van goederen)
gezag over kinderen
ouderschapsplan / zorgregeling
omgangszaken
vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap, erkenning van kinderen
voornaamswijzigingen / achternaamswijzigingen
ondertoezichtstelling van kinderen (zowel bijstand aan kinderen als aan ouders)
uithuisplaatsing van kinderen (zowel bijstand aan kinderen als aan ouders)
erfrecht (via mediation of procedure)

BHV advocaten probeert in alle zaken de gang naar de rechtbank te voorkomen door op alternatieve manieren tot oplossingen te komen. Zeker wanneer er kinderen in het geding zijn is het van groot belang dat partijen on speaking terms blijven.
Mr. Van Hemert en Mr. De Visser treden in
familiezaken op als mediator en als advocaat/ scheidingsbemiddelaar. Mr. de Visser treedt in erfeniskwesties en bedrijfsopvolgingen op als advocaat en als nalatenschapsmediator.
MEDIATION

U en uw partner gaan definitief uit elkaar. Een verstrekkende beslissing die veel veranderingen en onzekerheden met zich meebrengt, immers:

wie gaat waar wonen?
wie zorgt waar & wanneer voor de kinderen?
wie betaalt wat?
hoe worden de bezittingen maar ook de schulden verdeeld?

Stuk voor stuk ingrijpende kwesties die tot heldere en voor beide partijen aanvaardbare oplossingen gebracht moeten worden. Uit de aard der zaak liggen conflicten echter al snel op de loer.

Wilt u de communicatie zo goed mogelijk intact houden en bovenal strijd, escalatie en een gang naar de rechter voorkomen?
Dan is scheiden onder de leiding van een professionele scheidingsbemiddelaar, oftewel mediation, de beste keuze.
  De bemiddelaar brengt als neutrale partij alle belangen en standpunten in kaart en biedt ook ruimte voor de emoties die bij elke scheiding meespelen. In de gesprekken zorgt hij voor een atmosfeer waarin u tot oplossingen met elkaar kunt komen. Onder de hoede van de bemiddelaar onderhandelt u overigens zèlf over de afspraken die u wilt maken, die immers bepalend zijn voor de toekomst van u beiden. Deze afspraken worden tenslotte in een officieel echtscheidings-convenant vastgelegd.

Mediation levert in de regel beter maatwerk op dan een door de rechtbank van bovenaf opgelegde regeling, waar u immers geen directe invloed op kunt uitoefenen. Ook de benodigde tijd om tot een goed resultaat te komen pakt bijna altijd gunstig uit ten opzichte van een juridische procedure, die immers vaak leidt tot een voortslepend steekspel.
  En tenslotte is mediation doorgaans goedkoper omdat er geen kosten gemaakt worden voor twee aparte advocaten en het honorarium van de echt-scheidingsbemiddelaar juist gedeeld kan worden.

Bij BHV advocaten hebben mr. Eugène van Hemert en mr. Hans de Visser zich gespecialiseerd in mediation bij echtscheiding.

Echtscheiding op tegenspraak
Soms zijn de verhoudingen tussen beide partners helaas zodanig verstoord dat mediation niet mogelijk is en een echtscheidingsprocedure onvermijdelijk. Ook in dat geval kunt u bij ons terecht en zetten wij ons volledig voor u in. Zeker wanneer er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, proberen wij uiteraard ook dan zoveel mogelijk de-escalerend te werk te gaan. De belangen van het kind, waaronder het recht op goed contact met beide ouders, staan daarbij altijd voorop.


Team
      Mark Jan Bouwman  I   Eugène van Hemert   I   Thijs Kapinga   I   Hans de Visser


Mark Jan Bouwman

Mark Jan Bouwman is advocaat sinds 1999 en heeft zich gespecialiseerd in het strafrecht. Naast (grote) drugszaken houdt hij zich met name bezig met vermogensdelicten, zedenzaken, verkeerszaken en geweldszaken. Door de jaren heen heeft hij zich binnen het strafrecht verder gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Hij wordt dan ook regelmatig door de rechtbank benaderd om minderjarige verdachten bij te staan in strafzaken.

Er is hem veel aan gelegen om de ingrijpende gevolgen van een strafzaak voor de personen die hij bijstaat zoveel mogelijk beperkt te houden. Hij voert dan ook regelmatig met succes procedures waarin hij bezwaar maakt tegen het bewaren van DNA materiaal van minderjarige veroordeelden en procedures om na een veroordeling toch een verklaring omtrent het gedrag (nodig voor veel beroepen) te verkrijgen.
 
Als iemand is vrijgesproken (wat gelukkig vaak het geval is) voert hij procedures om schade vergoed te krijgen vanwege de onterechte detentie.

Binnen het familie- en jeugdrecht houdt hij zich daarnaast bezig met:

ondertoezichtstelling uithuisplaatsing


Mark Jan Bouwman is lid van de volgende specialisatieverenigingen: Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (www.vnja.nl) en van de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (www.jraa.nl).

Hij is lid van de protestcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.  Team
      Mark Jan Bouwman   I   Eugène van Hemert  I   Thijs Kapinga   I   Hans de Visser


Eugène van Hemert

Eugène van Hemert is sinds 1988 werkzaam als advocaat, en heeft zich gespecialiseerd in het familierecht op de volgende gebieden:

echtscheiding
alimentatie
ontkenning/ vaststelling vaderschap

Na een intensieve opleiding en training heeft hij zich vanaf 2000 vooral opgeworpen als advocaat-scheidingsmediator. Hij heeft op dit gebied met name specifieke kennis en ervaring opgebouwd in:

het opstellen van een ouderschapsplan
het vaststellen van kinder- en partneralimentatie
het huwelijksvermogensrecht
 
Niets menselijks is Eugène van Hemert echter vreemd. Hij bijt zich als tegenwicht voor alle bemiddelingen nu en dan graag vast in alimentatieprocedures voor een enkele partij, om een stevig robbertje in de rechtzaal uit te vechten. Of het nu gaat om de toekenning van (kinder)alimentatie of juist het verweer tegen (te hoge) alimentatie. In beide gevallen staat voorop dat hij uw belang met harde schriftelijke onderbouwing bij de rechter naar voren brengt - hij staat er zich namelijk op voor dat hij niet alleen kan praten als Brugman maar ook goed kan rekenen.

Eugène van Hemert is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en gecertificeerd NMI-mediator. Bezoek voor meer informatie over echtscheiding en bemiddeling: www.vFas.nl.Team
      Mark Jan Bouwman   I   Eugène van Hemert   I Thijs Kapinga I   Hans de Visser


Thijs Kapinga

Thijs Kapinga is sinds 2010 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het strafrecht. Hiervoor is hij jarenlang werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie en de Rechtbank. Hij houdt zich bezig met alle soorten strafzaken van winkeldiefstal tot moord. Specialisaties:

Strafrecht
Jeugd (straf) zaken
Jeugdrecht

Hij heeft ook de opleiding "specialisatie Jeugdrecht" voltooid bij het Willem Pompe Instituut. De rechtbank wijst regelmatig zaken aan hem toe om minderjarige verdachten bij te staan.
Strafzaken hebben op allerlei manieren grote invloed op iemands leven. De gevolgen overzien, hierop inspelen en een goede uitgangspositie creëren voor het voeren van een goede verdediging is erg belangrijk voor hem.  
 

Daarbij ziet hij altijd de juridische mogelijkheden in een zaak en benut deze dan ook. Hij hecht ook erg aan het persoonlijk contact met zijn cliënten, omdat ieder cliënt natuurlijk anders is. Bij vrijspraak voert hij de procedures om de schade vergoed te krijgen wegens onterechte detentie.

In familie- en jeugdrecht voert Thijs Kapinga procedures die zien op de ondertoezichtstelling en de (gesloten) uithuisplaatsing van minderjarigen.

Thijs Kapinga is lid van de volgende specialisatieverenigingen: Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (www.nvjsa.nl) en van de Verenging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (www.jraa.nl) .Team       Mark Jan Bouwman   I   Eugène van Hemert   I   Thijs Kapinga   I   Hans de Visser


Hans de Visser

Scheidingsmediation en ouderschapsplan
Nalatenschapsmediation
Echtscheiding en verbreking samenwoning
Alimentatie
Huwelijksvermogensrecht
Erfrecht

Hans de Visser heeft rechten gestudeerd in Amsterdam en Londen. Hij is sinds 1993 met veel plezier advocaat in Zaandam. Scheiding en overlijden zijn ingrijpende gebeurtenissen, waarbij de juiste (juridische) onder- steuning van grote waarde is. Door zijn jarenlange ervaring en gedegen opleidingen is Hans in staat via mediation mensen te begeleiden tot duurzame afspraken na een scheiding, een overlijden of bij een (verwachte) bedrijfsopvolging. Indien mediation niet tot de mogelijkheden behoort, weet hij de weg naar de rechter goed te vinden. In alle gevallen creëert Hans zoveel mogelijk veiligheid en zekerheid voor zijn cliënten. Hij bespreekt vooraf in nauw overleg de te behalen

 

resultaten, kosten en risico's.

In zijn vrije tijd doet Hans onder meer aan hardlopen. Hij heeft de marathons van Chicago en New York op zijn erelijst staan.

Hans has an excellent command of English. An experienced family lawyer and mediator, he represents many clients who are dealing with a divorce in the Netherlands.

Hans de Visser is lid van de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas.nl), Stichting Nalatenschapsmediation (nalatenschapsmediation.com), Mediators federatie Nederland (mediatorsfederatienederland.nl) en de vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (vnja.nl).

 


TARIEVEN &VOORWAARDEN

In het eerste gesprek bespreken wij met de cliënt altijd de kosten die onze werkzaamheden met zich meebrengen. U kunt zich natuurlijk ook eerst telefonisch bij ons informeren. Voor de meeste mensen is de stap naar een advocaat geen eenvoudige en vormen de kosten een mogelijk extra struikelblok. Uw vragen worden dan ook altijd met respect beantwoord. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

Het uurtarief bedraagt EUR 175,-, exclusief BTW. Voor mediation bedraagt het uurtarief EUR 200,- exclusief BTW, omdat de mediator voor twee cliënten tegelijk werkt. De mogelijkheid bestaat dat in onderling overleg het uurtarief wordt gematigd, bijvoorbeeld op grond van de aard van de zaak of omdat de cliënt nèt buiten de grenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand valt. Afspraken over de uurtarieven worden altijd schriftelijk vastgelegd.
Wij brengen géén extra kantoorkosten in rekening.
Wij bespreken altijd de vraag of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Dit betekent dat de
 
  overheid een deel van de advocaatkosten voor haar rekening neemt. Hiervoor gelden inkomens- en vermogensgrenzen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rvr.org

Voor zaken die minderjarigen aangaan of mensen die gedetineerd zijn, geldt meestal dat de overheid de advocaatkosten geheel voor haar rekening neemt. Indien door de cliënt gewenst treden wij in deze zaken echter ook op betalende basis op.
Wij maken bij ons eerste gesprek een inschatting over het aantal uren dat waarschijnlijk met een zaak gemoeid is, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, bestaat de mogelijkheid dat de verzekering de advocaatkosten dekt. Of dit het geval is, hangt van uw verzekeringspolis af. Wij werken in dat geval graag met u en de verzekeringsmaatschappij samen.

Download HIER de voorwaarden van BHV-Advocaten


home


CONTACT & ROUTE

KANTOOR

Westzijde 154, 1506 EK Zaandam
tel. 075 670 41 06   I   Fax 075 635 07 31  
info@bhv-advocaten.nl


ADVOCATEN/MEDIATORS
MARK-JAN BOUWMAN
06 12 09 60 47   I  bouwman@bhv-advocaten.nl
EUGÈNE VAN HEMERT
06 12 09 63 21   I  vanhemert@bhv-advocaten.nl
HANS DE VISSER
06 14 33 41 48   I  devisser@bhv-advocaten.nl

THIJS KAPINGA
06 53 40 80 88   I  kapinga@bhv-advocaten.nl

ROUTEBESCHRIJVING

Klik hier
om naar Googlemaps te gaan.